Göteborgs Stad - Västra Hisingen

Solängsvägens 55 och 57Solängsvägens 55 och 57